G_PHONE2

Tel  + 972-2-5870875

G_FAX2

 Fax  + 972-2-5870873

G-mail-icon2

  office@toplibra.co.il

רשימת רופאים מורשים - GYNEFIX
Gynefix הינו התקן תוך רחמי ייחודי נטול מסגרת.
ראה בפרק בריאות האשה - רשימת הרופאים המאושרים להתקנה.

http://toplibra.co.il/womens-health-contraception/
קשיות התזה עבור Xylocaine Pump Spray
ניתן להשיג קשיות התזה קצרות וארוכות (קופסא של 50 יח') עבור התכשיר Xylocaine Pump Spray - מקט 21000519 NOVOLOG 21000518
Tec-O-Pharm-Libra - Certified Importer
Tec-O-Pharm Libra was certified by the Israeli Tax Authority as a ""Certified Importer.
טק-או-פארם-ליברה הוסמכה כיבואן מאושר
החברה נבחנה ואושרה לתכנית "יבואן מאושר" ע"י אגף המכס ברשות המיסים. אישור זה מהווה הכרה נוספת בהתנהלות המקצועית של החברה ומקל על התנהלות החברה מול הגורמים הכלכליים המאושרים בשרשרת ההפצה.
הסמכה למהדורה החדשה - תקן האיכות ISO9001:2015
טק-או-פארם-ליברה הוסמכה ע"י המכון לבקרה ואיכות IQC למהדורתו החדשה של התקן הבינלאומי למערכות איכות ISO 9001:2015 - תקן זה הינו חלק ממערכת האיכות המשולבת של החברה.